Project Description


JAPANINSPIRERAT RUM


Vindskyddat rum i en stor trädgård på landsbygden. Den här delen av en trädgård är anlagd vår 2019. Foton finns i portfolion.