TRÄDGÅRDSARKITEKTUR


Trädgårdsarkitektur

Behöver du hjälp av en trädgårdsarkitekt för att göra om hela eller delar av din trädgård? Alla trädgårdar kan bli bra oavsett vilket skick de är i just nu, jag gör allt från befintliga äldre trädgårdar på landsbygden till nya tomter i stan. Det går att rita upp en trädgård även innan huset byggts om det finns tomtkarta med huset inritat samt ritningar på huset.

En arkitektritad trädgård innebär inte att trädgården måste se modern ut eller ha exklusiva material. Ett gammalt hus kan mycket väl få en klassisk “mormosträdgård” med rostiga armeringsnät och traditionellt singel. Varje trädgård är unik eftersom alla hus är olika och att de som bor i husen har olika behov av sin trädgård och gillar olika stilar och material. Man måste dock vara medveten om att när jag ritar upp en hel trädgård så blir det mycket former och rumslighet. För mig har en trädgård alltid väggar och tak oavsett om den är modern eller mer gammeldags. Mina trädgårdar är spännande, mysiga och har många detaljer och starka former. Jag kan naturligtvis göra mindre förändringar också i en trädgård, det kan du läsa mer om under “Tilläggstjänster”, men här avser jag just uppdrag där jag arkitektritar hela eller delar av trädgårdar.

Jag hjälper dig med allt från konsultation och skisser till anläggningsritningar och planteringsplaner. Jag kan även hjälpa dig att beställa växter och plantera. Jag gör inget anläggningsarbete men kan i många fall förmedla kontakter med anläggare. Jag arbetar både på löpande timme och offert, beroende på vad som passar bäst och vilka behov som finns.

De flesta uppdrag inleds med ett offertmöte där vi pratar om vad det är du vill förändra och göra med din trädgård. På mötet informerar jag dig om hur jag arbetar och vi tittar på vad just du behöver för hjälp att komma vidare med din trädgård. Utifrån vårt samtal kan jag sedan ge dig en offert anpassad efter dina behov. Offertmötet är helt kostnadsfritt inom 5 mil från Rydaholm. Bor du utanför 5 mil kan du boka ett telefonmöte istället alternativt tillkommer reseersättning.

Offertmötet är inte på något sätt bindande!

Observera också att vi på offertmötet INTE pratar om hur trädgården ska se ut eller vad som behövs göras i din trädgård, det här mötet är endast till för att få ett offertunderlag och för att jag ska få veta mer om vad det är du vill ha hjälp med. Det ger även en möjlighet för dig att träffa mig personligen då det är viktigt för ett eventuellt uppdrag att det finns ömsesidigt förtroende och att vi kan samarbeta.

Nedan ser du hur ett uppdrag för en normal villaträdgård brukar se ut, priserna avser en normal villaträdgård utan stora nivåskillnader och utan komplicerade önskemål.

Är du ute efter enklare trädgård? Titta på min turbotjänst som heter Turbo 3 – Design.

Trädgårdsarkitektur
Om trädgårdsarkitektur

Trädgården fungerar och uppfyller de behov som finns, t ex insynsskyddad sittplats, gångar mellan uppfart och entré, plats att ställa cyklar och skugga under de varmaste timmarna.

Rätt växter på rätt plats ger friska, välmående och långlivade växter. Rätt växter från början gör att man inte behöver ersätta eller flytta växterna, inte heller får man problem med träd som blir för stora för sin plats. Växter som mår bra ser både fina ut och växer bra, samt kräver de mindre skötsel och är mer konkurrenskraftiga mot ogräs.

Ingen vattning efter etableringsfasen sparar vatten, rätt växter på rätt plats och en bra planering ger mindre ogräs och mindre användning av gifter i trädgården. Fler växter och framförallt fler träd och buskar ger en biologisk mångfald då de ger mat och skydd till pollinatörer, fåglar och andra djur. Att byta ut en del av gräsmattan till perenner ger mindre gräsklippning = resurssnålt, men också en levande miljö, kortklippta gräsmattor är i princip lika sterilt som en hårdgjorda yta. Rätt jord från början och en bra växtkomposition ger mindre behov av gödsel, framförallt behövs ingen konstgjord gödsel.

En arkitektritad trädgård höjer värdet på fastigheten.

En bra trädgård ska samspela med huset, trädgården ska lyfta fram husets bästa sidor och huset ska lyfta fram trädgården. Det är alltid ett samspel mellan hus och trädgård.

Barn leker generellt inte så bra på en stor fotbollsplan. De gillar att upptäcka, gömma sig, krypa, klättra och plocka bär. Det behövs oftast inte så stora ytor för att barn ska kunna leka, men däremot behövs ytor som kan inspirera och locka fram leken. En trädgård med flera rum, olika markmaterial, olika växter, förhoppningsvis även en liten odling ger en stimulerande miljö för både barn och vuxna. Att det sedan finns en trygghet i att de små barnen inte rymmer och att det alltid finns en skuggig plats att vara på när solen är som starkast gör även trädgården trygg.

En välplanerad trädgård innebär mindre skötsel, bra gränser mellan material, lättskötta, stabila växter och genomtänkta funktioner. Jag utgår alltid från att trädgården ska vara så lättskött som möjligt.

Trädgårdsarkitektur - Offertmöte
Hembesök ca 1 h
eller
Telefonmöte ca 1 h
Trädgårdsarkitektur - koncept
Hembesök 2 h
Illustrationsplan
Rumsbeskrivningar
Perspektivbilder
Beskrivning i text
Växtförslag
Materialförslag
Trädgårdsarkitektur - markplaner
Markplan
Ev. tekniska ritningar
Trädgårdsarkitektur - Växtplaner
Planteringsplan
Växtlistor
Lökväxter
Skötselplan